Công trình Pandora Triều khúc, Hà Nội

Công trình Vinpearl Phú Quốc
Tháng Bảy 3, 2019
Công trình dự án Mandarin garden 2
Tháng Bảy 3, 2019

Công trình Pandora Triều khúc, Hà Nội

Một số hình ảnh về công trình: