Sản Phẩm

Cửa Lùa XFA 93
Tháng Sáu 1, 2019
Cửa Lùa Xếp XFA 63
Tháng Sáu 1, 2019
Hiển thị tất cả

Cửa TI 818

THIẾT KẾ
Có thể mở quay trong hoặc mở quay ngoài
Mở với góc 90o cho không gian mở cửa tối đa
TÍNH NĂNG
Độ kín khít và cách âm, cách nhiệt cao
Phù hợp với khí hậu và tập quán sử dụng của người Châu Á
ƯU ĐIỂM
CÁCH ÂM
KÍN GIÓ
CÁCH NHIỆT
AN TOÀN
CHỐNG THẤM

Sơ Đồ Lắp Ráp


Sơ đồ lắp ráp

Thông Số Kỹ Thuật