Artemis – Số 03 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội